UD-CK
Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, kịp thời bổ sung các nội dung giảng dạy mới, phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra chất lượng cao, chiều ngày 24/11, Khoa Kinh tế đã tổ chức seminar “Thảo luận điều chỉnh nội dung các học phần trong chương trình ngành kế toán phù hợp với chương trình đào tạo của ACCA”

Dưới sự điều phối của ThS. Phan Thị Thanh Trúc, Phó trưởng Khoa Kinh tế, các giảng viên đã đề xuất một số nội dung giảng dạy còn thiếu của một số môn học tại UDCK so với khung chương trình đào tạo của ACCA – Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc.
 

ThS. Phan Thị Thanh Trúc, Phó trưởng Khoa Kinh tế chủ trì seminar

 

Một số môn học được các giảng viên đề xuất điều chỉnh và bổ sung các nội dung mới như Luật doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp; Hành vi tổ chức; Nguyên lý kế toán....

 

Sau các đề xuất mọi người cùng nhau thảo luận và đưa ra những nội dung bổ sung phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường, lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả, thiết kế bài giảng và chuẩn đầu ra đạt chất lượng tốt nhất.

 

Mọi người cùng thảo luận về những nội dung cần bổ sung trong các học phần

 

Hy vọng rằng với những sự đổi mới, cập nhật liên tục nội dung đào tạo, UDCKers sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp để trở thành một chuyên gia kinh tế hoạt động trong môi trường toàn cầu.