UD-CK
Thực hiện Hướng dẫn số 88-HD/ĐU ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, chiều ngày 22 tháng 12 năm 2017 chi bộ Giảng viên đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 phiên chính thức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Chi bộ Giảng viên nói riêng và của đảng bộ Phân hiệu nói chung.

Đến dự Đại hội, chi bộ Giảng viên hân hạnh được đón tiếp Đ/c Đặng Văn Mỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Hành chính và toàn thể Đảng viên được triệu tập.


Hình toàn cảnh đại hội

Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo chính trị của chi bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2020. Báo cáo đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Qua đó đại hội cũng được nghe báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ về sự lãnh đạo, chỉ đạo gắn trách nhiệm của các đồng chí trong chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua.

 
Đ/c Nguyễn Thị Trúc Phương đọc báo cáo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Báo cáo chính trị cũng tiến hành xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 về các mảng công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia những công tác khác của nhà trường.


Đ/c Nguyễn Tố Như thông qua báo cáo chính trị của chi bộ giảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2020

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo định hướng thực hành, đổi mới hình thức đánh giá, công tác kiểm tra giám sát giờ giảng, bài giảng, đề cương chi tiết và triển khai xây dựng bài giảng trực tuyến E-learning của giảng viên.
Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Đại hội đã định hướng sẽ chỉ đạo triển khai các chương trình khoa học công nghệ của nhà trường thành những đề xuất nghiên cứu khoa học ở các cấp; tiếp tục ưu tiên phát triển các đề tài theo hướng ứng dụng và khởi nghiệp. Qua đó, Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học như sau: mỗi đảng viên có 3 bài/năm đăng tải trên tập san và hội thảo do nhà trường tổ chức; hàng năm có 30 công bố tạp chí trong nước và 5 công bố tạp chí quốc tế có uy tín; 25 bài kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế; 1 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp ĐHĐN, 3 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp Phân hiệu được phê duyệt; hướng dẫn từ 18-22 đề tài NCKH của sinh viên.
Đại hội đã nhất trí với nhiệm vụ thực hiện các công tác có liên quan đến việc xây dựng đề án mở ngành mới, tổ chức seminar học thuật, công tác đi thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp của giảng viên, hàng năm có từ 8-10 giảng viên theo học các chương trình tiến sĩ trong và ngoài nước và những chỉ tiêu quan trọng khác.
Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đã định hướng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng; Kết luận số 10 – KL/TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về nêu gương trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,...Tiếp tục duy trì mọi nề nếp sinh hoạt chi bộ, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tất cả mọi hoạt động, thực hiện nghiêm quy định, điều lệ Đảng; Tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng chỉ tiêu kết nạp từ 8-10 đảng viên, quản lý đảng viên, CBVC đi công tác nước ngoài;Phấn đấu hàngnăm Chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 100% Đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ 15% đảng viên được Đảng bộ ĐHĐN tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…


Các đồng chí trong chi bộ đồng thuận về các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 - 2020

            Sau khi nghe báo cáo chính trị và các ý kiến thảo luận tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy đã có những phát biểu chỉ đạo sát sao cho toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng chí định hướng rõ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chi ủy chi bộ cần chắt lọc những nội dung thiết thực để đưa vào sinh hoạt trong chi bộ; phổ biến và nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể đảng viên đối với các chủ trương, chính sách của Đại học Đà Nẵng và của nhà trường. Đối với công tác chuyên môn, đồng chí Bí thư yêu cầu cần tổ chức những hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giảng dạy theo hướng thực hành để qua đó nghiên cứu việc chuyển đổi mô hình dạy học theo hướng này có những thuận lợi và khó khăn gì; từ đó, có những giải pháp tháo gỡ phù hợp. Đồng chí bí thư cũng nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học cũng phải định hướng vào ứng dụng, tranh thủ các nguồn lực của địa phương để triển khai các chương trình khoa học công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cộng đồng nhằm tăng uy tín cho học hiệu của nhà trường. Qua đó, đồng chí bí thư cũng đã gợi ý những giải pháp để gia tăng niềm yêu thích và chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Trong phát biểu chỉ đạo của mình, đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong thời gian đến. Yêu cầu Đảng viên phải tiên phong trong việc đăng ký đi học tiến sĩ trong thời gian từ đây cho đến 2020 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Cuối cùng, đồng chí cũng mong muốn chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc phát huy vai trò của mình, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích về văn thể mỹ cho toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường. 

 
Đ/c Đặng Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong đại hội lần này, Chi bộ giảng viên đã tiến hành lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ.

Tham gia bầu cử tại Đại hội

Ba đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp ủy chi  bộ Giảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 bao gồm đồng chí Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Trúc Phương và Bùi Thị Thu Vĩ. Trong đó, đồng chí Nguyễn Tố Như và đồng chí Nguyễn Thị Trúc Phương tiếp tục trúng cử vào vị trí bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ mới.


Chi ủy mới nhiệm kỳ 2017 - 2020 ra mắt trước Đại hội

Sau hơn 2 giờ làm việc, Đại hội chi bộ giảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp và mở ra những nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hiệu quả của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đề ra của chi bộ.

  Chi bộ Giảng viên