UD-CK
Chiều ngày 29/12, tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo.

Tham dự buổi lễ có ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc, ThS. Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, khoa cùng các cá nhân được bổ nhiệm.

 

Nhằm tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự, Phân hiệu Đại học ĐHĐN tại Kon Tum đã có sự điều chuyển, phân công lại nhiệm vụ của một số viên chức phù hợp với vị trí việc làm và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

 

Theo đó, Nhà trường đã quyết định sát nhập Tổ truyền thông và Tổ Thư viện thành Tổ Thư viện và Thông tin truyền thông; Sát nhập Tổ Công nghệ thông tin và Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục thành Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin. Thành lập các Tổ trực thuộc Khoa quản lý.

 

ThS. Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp đọc các quyết định tái cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm nhân sự

 

Chiều ngày 29/12, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo cho các cá nhân có liên quan.


Theo đó, Kỹ sư Nguyễn Thành Ba giữ chức Tổ trưởng Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin; ThS. Thái Thị Bích Vân hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuât - Nông nghiệp giữ chức Tổ trưởng Tổ Thư viên và thông tin truyền thông.

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu trao quyết định cho Kỹ sư Nguyễn Thành Ba và ThS. Thái Thị Bích Vân

 

Giảng viên, ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương hiện là Phó trưởng Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học giữ chức Tổ trưởng Tổ Luật; Giảng viên, TS. Nguyễn Văn Giang giữ chức Tổ trưởng Tổ Sư phạm và Đại cương; Giảng viên, ThS. Mai Thị Thúy Diễm giữ chức Tổ trưởng Tổ Anh văn thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học.

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu trao quyết định cho TS. Nguyễn Văn Giang; ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương và ThS. Mai Thị Thúy Diễm

 

Giảng viên, ThS. Bùi Thị Thu Vĩ giữ chức Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật;  Giảng viên, ThS. Nguyễn Thị Thu Trang giữ chức Tổ trưởng Tổ Nông nghiệp thuộc Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp.

 

Giảng viên, ThS. Phan Thị Thanh Trúc hiện là Phó trưởng Khoa Kinh tế giữ chức Tổ trưởng tổ Kinh tế - Quản lý; Giảng viên ThS. Phạm Thị Ngọc Ly giữ chức Tổ  trưởng  tổ Tài chính – Kế toán thuộc Khoa Kinh tế.

 

ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu trao quyết định cho ThS. Nguyễn Thị Thu Trang; ThS. Phan Thị Thanh Trúc; ThS. Phạm Thị Ngọc Ly; ThS. Bùi Thị Thu Vĩ

 

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ThS. Nguyễn Tố Như chúc mừng các cá nhân mới được bổ nhiệm và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục phát huy hết năng lực, chuyên môn để tiếp tục góp sức đưa Nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.