UD-CK
Thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, chiều 24/11/2017 Đảng ủy Phân hiệu đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Kon Tum tổ chức khai giảng Lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 cho 39 quần chúng ưu tú là CBVC, HSSV của Phân hiệu được các công đoàn bộ phận, chi đoàn lớp sinh hoạt giới thiệuvà được các chi bộ xét, cử đi học.

Đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí đã khẳng định bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng cũng yêu cầu các học viên tham dự học tập cần phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm lớp học đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định. 


Toàn cảnh lớp học

Trong suốt khóa học, học viên đã được các đồng chí Báo cáo viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Kon Tum truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Nguyễn Thị Thái Bình – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo TU giới thiệu chuyên đề Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 

Đồng chí Hà Thị Bích Thủy – Giám đốc TTBDCT  giới thiệu chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được Đảng ủy Đại học Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Một số hình ảnh tại lớp học:

                                                                             Văn phòng Đảng ủy