UD-CK
Nhằm giúp các cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên khối ngành Sư phạm nắm bắt được những nội dung liên quan đến quy định kiến tập, thực tập hiện hành, sáng ngày 16/01 Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học phối hợp với phòng Đào tạo đã tổ chức buổi tập huấn kiến tập và thực tập sư phạm.

Tham gia buổi tập huấn có các giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên phòng Đào tạo liên quan đến kiến tập và thực tập sư phạm và các bạn sinh viên lớp K11TH và K11ST.

 

Giảng viên, sinh viên Khối ngành Sư phạm và cán bộ quản lý thực tập, kiến tập tham gia buổi tập huấn

 

Ngày 10/12/2020, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã ký quyết định về Về việc ban hành Quy định Kiến tập và Thực tập Sư phạm trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy gồm 5 chương và 23 điều.

 

Chủ trì buổi tập huấn là TS. Nguyễn Văn Giang, Tổ trưởng Tổ Sư phạm và Đại cương, thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị đại học. TS. Nguyễn Văn Giang đã chia sẻ các quy định về kiến tập, thực tập sư phạm, một số kinh nghiệm đối với sinh viên Phân hiệu, các lưu ý đối với trưởng đoàn, trưởng nhóm và sinh viên tham gia kiến tập, thực tập sư phạm năm 2020-2021.

 

TS. Nguyễn Văn Giang, Tổ trưởng Tổ Sư phạm và Đại cương, thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị đại học báo cáo tại buổi tập huấn

 

Trong đó nêu rõ một số điều quy định chung như mục đích của kiến tập, thực tập sư phạm; Thang điểm, yêu cầu đánh giá; Tiêu chí cơ sở thực tập và giáo viên tham gia hướng dẫn; Các điều liên quan đến kiến tập, thực tập sư phạm như: Thời lượng và phương thức tổ chức thực hiện, nội dung, đánh giá kết quả, sơ kết, hồ sơ…

 

 

TS. Nguyễn Văn Giang cũng chia sẻ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các tập thể và cá nhân như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Cơ sở thực tập, sinh viên… trong việc lựa chọn và giới thiệu cơ sở thực tập;  quản lý và triển khai chương trình kiến tập, thực tập phù hợp; giám sát và đánh giá kết quả của sinh viên,,,

 

Theo điều 23, các quy định về thực tập, kiến tập sư phạm trình độ đại học, chương trình đào tạo chính quy sẽ được thực hiện từ năm học 2020-2021.