UD-CK
Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về bảo tồn, phát triển nguồn tài nguyên dược liệu đã làm việc, khảo sát thực tế tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum.

Thành phần nhóm nghiên cứu có: TS. Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên; TS. Ngô Tùng Đức-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm-ĐH Huế; TS. Nguyễn Thị Lan Hoa, ThS. Lại Việt Hưng Viện Dược liệu, Bộ Y Tế; Ông Lê Văn Ái-Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh KonTum.

Nhóm nghiên cứu làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray  

Cùng tham gia có các cán bộ khoa học của Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: TS. Nguyễn Minh Thông-Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế , ThS. Lê Thị Thu Trang-Trưởng Bộ môn Nông nghiệp…

Tại buổi làm việc, ThS. Đào Xuân Thủy-Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã báo cáo những nét nổi bật về đặc điểm, nhu cầu nghiên cứu để bảo tồn, phát triển các nguồn tài nguyên dược liệu giàu tiềm năng của địa phương. 

Nhóm nghiên cứu khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray 

Đại diện Vườn Quốc gia Chư Mom Ray bày tỏ tin tưởng, nhờ sự hợp tác với các nhà khoa học của ĐHĐN có thể hỗ trợ công tác điều tra, bảo tồn, quy hoạch làm cơ sở để chọn và nhân giống nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ nguồn dược liệu đem lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi khảo sát thực địa, đánh giá ban đầu các số liệu hiện có của tài nguyên dược liệu, các thành viên nhóm nghiên cứu đã thảo luận, thống nhất đề xuất một số nhiệm vụ KHCN, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương. 

Hợp tác giữa các nhà khoa học và địa phương là hướng đi phù hợp với thực tiễn

Việc khảo sát, nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện Chương trình phối hợp số 3520-CTPH/UBND-ĐHĐN ngày 17/12/2018 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum và ĐHĐN, đặc biệt trong lĩnh vực KHCN, là cơ sở khoa học thúc đẩy hợp tác giữa “ba nhà” (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp) trong nghiên cứu, ứng dụng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, đáp ứng yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ phát triển bền vững tỉnh KonTum nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, TS. Nguyễn Phi Hùng cho biết. 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN