UD-CK
Chiều ngày 27/04/ Khoa Sư phạm và Dự bị Đại học đã tổ chức Seminar “Thiết kế đề thi – kiểm tra đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra” với sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương – Phó Trưởng khoa Sư phạm &Dự bị Đại học và sự tham gia của các giảng viên của khoa.

Tại buổi seminar ThS. Đỗ Anh Tuấn trình bày cách thức thiết kế đề thi, kiểm tra, đánh giá học phần đáp ứng chuẩn đầu ra với một số điểm lưu ý như tính minh bạch, tính hợp lệ, độ tin cậy…

 

 

Tại phần thảo luận, các giảng viên đưa ra nhiều đề xuất, góp ý về cách thiết kế đề thi đáp ứng chuẩn đầu ra của môn học, đảm bảo chuẩn đầu ra của CTĐT;  trình bày một số đề thi tham khảo; Xem xét sử dụng các Rubrics trong việc đánh giá các hoạt động trên lớp như: Làm việc nhóm, thuyết trình…

 


Sau khi thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến việc thiết kế đề thi, kiểm tra theo chuẩn đầu ra, ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương ghi nhận, tiếp thu nội dung trình bày của ThS. Đỗ Anh Tuấn và góp ý của các Thầy Cô, tiếp tục vận dụng linh hoạt để làm đề thi theo đúng chuẩn đầu ra của môn học; Sau khi có đề thi, điểm thi, các giảng viên phải đánh giá lại mức độ phù hợp của đề thi; Nghiên cứu sử dụng các Rubrics trong việc đánh giá các hoạt động trên lớp, nếu có bổ sung hoặc điều chỉnh các Rubrics, yêu cầu giảng viên gửi về Khoa xem xét.

Seminar đã tạo được diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giảng viên khoa Sư phạm và Dự bị Đại học trong việc thiết kế đề thi đáp ứng chuẩn đầu ra của môn học, góp phần nâng cao công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.