UD-CK
Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và phát huy nguồn lực trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển KT-XH, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN, chiều ngày 27/08, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Kon Tum (viết tắt là LHH). 

 

Tham gia Lễ ký kết về phía Liên hiệp có ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch, Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch và các thành viên; Về phía Phân hiệu có TS. Nguyễn Phi Hùng, Quyền giám đốc, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó GĐ Phân hiệu và trưởng, phó Phòng, Khoa, Tổ.

 


Phát biểu tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Phi Hùng đã giới thiệu về quá trình hình thành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ viên chức, cơ sở vật chất và số lượng sinh viên đang theo học tại Nhà trường. Cụ thể, Phân hiệu có tổng số 90 CBVC, trong đó có 55 giảng viên (04 giảng viên có trình độ tiến sĩ; 10 NCS nước ngoài và 02 NCS trong nước); Có Ban Giám đốc, 5 phòng, 2 tổ và 1 Trung tâm. Có 3 khoa với 7 tổ bộ môn trực thuộc. Từ những thế mạnh đó, Phân hiệu có thể hoàn thành tốt sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và sẽ phối hợp chặt chẽ với LHH triển khai hiệu quả các nội dung dự kiến sẽ phối hợp giữa 2 đơn vị.

 

TS. Nguyễn Phi Hùng, Quyền Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phát biểu


Ông Đặng Thanh Long, chủ tịch LHH cũng có những chia sẻ về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Kon Tum và nêu rõ vai trò của LHH trong việc liên kết với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy nguồn lực trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

 

Ông Đặng Thanh Long, chủ tịch LHH chia sẻ


Sau khi thông qua nội dung chương trình phối hợp, hai bên đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất về yêu cầu nội dung thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi đơn vị; Phát huy vai trò và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức, cá nhân, đặt biệt là đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh.

 


Nội dung chương trình thỏa thuận cũng đã đưa ra nhiều hoạt động phối hợp quan trọng về nhiều mặt như:
- Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ: Mỗi năm, LHH và Phân hiệu đồng chủ trì ít nhất 01 hội thảo khoa học/hội nghị/tập huấn; Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin KHCN trên các ấn phẩm KH&CN và  trang thông tin điện tử của hai đơn vị (http://lienhiephoikontum.org.vn và http://kontum.udn.vn)....


- Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: LHH chủ trì, mời đại diện Phân hiệu tham gia làm thành viên Hội đồng TVPB&GĐXH thực hiện các nhiệm vụ TVPB&GĐXH; Phân hiệu cung cấp cho LHH cơ sở dữ liệu đội ngũ chuyên gia có trình độ từ thạc sĩ trở lên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Phân hiệu....


- Hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum: Hàng năm, theo kế hoạch của LHH, Phân hiệu tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum tại đơn vị (Tuyên truyền, phổ biến thể lệ Hội thi; vận động cán bộ, giảng viên, sinh viên đề xuất ý tưởng sáng tạo, tham gia dự thi; cử cán bộ tham gia Hội đồng Giám khảo các Hội thi, Cuộc thi của tỉnh khi được Ban Tổ chức mời)….


- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học & công nghệ: LHH phối hợp với Phân hiệu đề xuất, đăng ký thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh liên quan phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh Kon Tum....


- Hoạt động Câu lạc bộ Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum: Phân hiệu phối hợp Câu lạc bộ vận động lực lượng cán bộ khoa học & công nghệ, nhất là lực lượng cán bộ khoa học trẻ tham gia Câu lạc bộ trí thức góp phần tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN nhằm phát huy trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại tỉnh Kon Tum....


Để thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Phân hiệu và Văn phòng LHH là hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị hữu quan xây dựng chương trình hàng năm trình lãnh đạo xem xét, quyết định; giúp lãnh đạo hai cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình.

 


Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung yêu cầu, TS. Nguyễn Phi Hùng và ông Đặng Thanh Long đã đại diện hai bên ký kết chương trình phối hợp. Theo như biên bản ký kết, cuối năm 2025 hai đơn vị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025; xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.