UD-CK
Vừa qua, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cùng đại diện lãnh đạo các ban (Kế hoạch Tài chính, Hợp tác Quốc tế) tham dự buổi họp trực tuyến với Đại học Indiana, Hoa Kỳ (IU) về Dự án hợp tác đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (PHER).

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ĐH Quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID).

 


Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với đầy đủ đại diện các bên tham gia Dự án

 

Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo IU đã giới thiệu mục đích, nội dung chương trình làm việc, theo đó trọng tâm nhằm khởi động giai đoạn đồng thiết kế Dự án PHER trong thời gian đến.

 

Phía IU đề xuất kế hoạch, định hướng và các nguyên tắc cho quá trình các bên, trong đó có ĐHĐN tham gia đồng thiết kế, đồng thời nhấn mạnh chú trọng Bộ công cụ hỗ trợ cho quá trình hợp tác thúc đẩy triển khai  Dự án quan trọng này.

 


Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn phát biểu tại Phiên họp 

 

Đại diện lãnh đạo ĐHĐN đã tham gia tích cực thảo luận, bày tỏ sự thống nhất về quan điểm và nội dung trọng tâm của Kế hoạch , trong đó nhấn mạnh vai trò của các đơn vị, tổ chức tư vấn giàu kinh nghiệm như IU, USAID đối với các ĐH Việt Nam. Phía ĐHĐN cũng đã thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Ban điều hành Dự án để tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đối tác đồng chủ trì, tham gia Dự án.

 


Đại diện lãnh đạo ĐHĐN đóng góp sáng kiến hoàn thiện Kế hoạch khởi động thiết kế Dự án 

 

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, chia sẻ quan điểm về thực tiễn mô hình chiến lược phát triển của mỗi ĐH, góp ý cho Bộ công cụ Đồng thiết kế, qua đó đề xuất để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, lộ trình phù hợp với bối cảnh thực tiễn phát triển, hội nhập giáo dục ĐH Việt Nam.

 


Dự án hợp tác đổi mới các ĐH Việt Nam có sự tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ ĐH Indiana, Hoa Kỳ

 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN