UD-CK
Nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trang bị kỹ năng cần thiết giúp đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo, có thể đo lường đánh giá được các chuẩn đầu ra, tiến tới kiểm định các chương trình đào tạo của Nhà trường, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã tổ chức chương trình tập huấn “Thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo.”

 

Để tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, chương trình tập huấn được thực hiện qua nền tảng trực tuyến Zoom, do PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục và ThS. Trần Thị Hà Vân, Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng chia sẻ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giảng viên tại UDCK. Chương trình diễn ra trong hai ngày 19 và 28/10. 

 


Phát biểu mở đầu buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời cũng ghi nhận sự tham gia của các cán bộ, giảng viên của Trường, mong muốn qua chương trình tập huấn cũng như những chia sẻ, trao đổi với các báo cáo viên sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình kiểm định chất lượng của các chương trình đào tạo tại Nhà trường. 

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng chia sẻ


Trong ngày 19/10, PGS.TS. Đinh Thành Việt đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng đến thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần và chương trình đào tạo (CTĐT) như: Quy trình xây dựng CTĐT; Hướng dẫn xây dựng/rà soát được chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra học phần; xây dựng được các PI (Performance Indicator) cho 1 CĐR của CTĐT; xây dựng và phân tích được các ma trận liên kết giữa các học phần với các PI và CĐR của CTĐT; hướng dẫn liên kết được các thành phần của đề cương chi tiết học phần với việc đo lường đánh giá CĐR; hướng dẫn về phương pháp đánh giá mức đạt các CĐR đối với từng người học….

 Ngày 28/10 chương trình tập huấn sẽ tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng khác. Khóa tập huấn này có nội dung thiết thực trong quá trình đẩy mạnh việc cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Phân hiệu. Thông qua khóa tập huấn này, các cán bộ, giảng viên của Phân hiệu được bồi dưỡng, nâng cao năng lực cần thiết trong công tác đảm bảo chất lượng, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học.