UD-CK
Trân trọng giới thiệu Kỷ yếu 15 năm thành lập Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Kính mời Quý vị đón xem.

Xem kỷ yếu 15 năm thành lập Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tại đây