UD-CK
Sáng ngày 20/02/2022, sinh viên lớp K11D, Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử đã bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, hoàn thành bước cuối cùng để chính thức trở thành những kỹ sư trong tương lai.

 

Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp do ThS. Phạm Duy Dưởng, Trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm chủ tịch; TS. Nguyễn Đức Quận, Đại học Đà Nẵng, ủy viên và TS. Trương Thị Hoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng làm thư ký hội đồng.

 

 

Tại buổi bảo vệ, các bạn sinh viên/nhóm sinh viên trình báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và kết quả của đồ án. Hội đồng đánh giá đưa ra những nhận xét, góp ý. Sau 1 buổi làm việc nghiêm túc, 10 sinh viên đến từ lớp K11D đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công, ghi nhận những ý kiến đánh giá khách quan, công tâm của các thành viên hội đồng bảo vệ.

 

 

Một lần nữa, chúc mừng các bạn. Hy vọng với những giá trị nhận được khi còn là UDCKers sẽ giúp các bạn tự tin ứng tuyển những vị trí việc làm mong muốn và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới.