UD-CK
Picodi.com S.A đang tổ chức chương trình tuyển thực tập sinh, giải thưởng là một khóa thực tập có lương kèm theo kinh nghiệm làm việc tại môi trường quốc tế.

Picodi.com S.A đang tổ chức chương trình tuyển thực tập sinh, giải thưởng là một khóa thực tập có lương kèm theo kinh nghiệm làm việc tại môi trường quốc tế.

 

Picodi.com mời tham dự cuộc thi thực tập 3 tháng tại Ba Lan.

 

Mức lương cho khóa thực tập sẽ là €700 một tháng.

 

Mục tiêu là tạo và lên kế hoạch cho chiến dịch PR, quảng cáo. Ý tưởng và hồ sơ sẽ được gửi qua biểu mẫu trên trang web của cuộc thi.

 

Chi tiết cuộc thi tại: https://www.picodi.com/vn/cam-hung/internship

 

Người chiến thắng cuộc thi sẽ có cơ hội hoàn thành khóa thực tập tại phòng Marketing tại Picodi và đưa ý tưởng chiến thắng của mình vào hoạt động.

 

Picodi sẽ hỗ trợ những giấy tờ cần thiết liên quan đến việc di chuyển đến Ba Lan.

 

Cuộc thi dành cho những sinh viên & sinh viên đã tốt nghiệp. Chúng tôi tính trước đến việc hợp tác lâu dài với những người có năng lực.

 

Chúng tôi chấp nhận bài dự thi đến ngày 01/07/2018.

 

Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ đến e-mail: competition@picodi.com