UD-CK

Thực hiện Kế hoạch 409/KH-PHKT ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018, Nhà trường trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên về việc tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Phân hiệu năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7hh30, ngày 30/6/2018 (thứ 7)

2. Địa điểm: Phòng A203 – Cơ sở I – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

3. Chương trình hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Phân hiệu.

- Báo cáo tổng quan của Tổ QLKH.

- Báo cáo của sinh viên NCKH (Danh sách cụ thể trong file đính kèm).

- Trao giải và tổng kết.

4. Thành phần tham gia: 

- Hội đồng Đánh giá nghiệm thu đề tài.

- Giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên tham gia NCKH.

- Các cá nhân có quan tâm.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho tất cả các giảng viên hướng dẫn, sinh viên NCKH, cá nhân quan tâm đến dự đầy đủ./.