Căn cứ kế hoạch số 168/KH-PHKT ngày 21/3/2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, hội thảo quốc tế “Thương mại và Phân phối”- CODI 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 28,29 tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, do bị động về việc mời các đại biểu quốc tế, Ban tổ chức hội thảo quyết định dời thời gian tổ chức hội thảo trên, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 14,15 tháng 12 năm 2018
  • Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Kính mong quý vị thông cảm và sắp xếp thời gian quý báu để tham dự Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.