UD-CK
Điểm trúng tuyển đại học chính quy vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đợt 1 năm 2018
STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 7140202   Giáo dục Tiểu học 17.5
2 7310105   Kinh tế phát triển 14.5
3 7340101   Quản trị kinh doanh 14
4 7340121   Kinh doanh thương mại 14.35
5 7340201   Tài chính - ngân hàng 14.1
6 7340301   Kế toán 14.15
7 7380107   Luật kinh tế 14
8 7420201   Công nghệ Sinh học 19
9 7480201   Công nghệ thông tin 14.3
10 7520201   Kỹ thuật điện 20
11 7580201

  Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

15.65
12 7620114   Kinh doanh nông nghiệp 14.05
13 7810103   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14