UD-CK
Tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng ...
Thông báo tổ chức các hoạt động giao lưu nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HHN ngày 08/9/2017 của Hội Hữu nghị Việt – Lào (HHNVL) về việc Tổ chức các hoạt động giao lưu nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017; nhằm phối hợp các đơn vị triển khai các nội dung hoạt động hiệu quả và thiết thực, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chứccác hoạt động với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Củng cố và thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với Lào; giữa Nhà trường và sinh viên Việt Nam với lưu học sinh (LHS)  Lào.

- Truyền thông, quảng bá hình ảnh Nhà trường và sinh viên tới cộng đồng và xã hội.

- Giao lưu kết nối Nhà trường với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Thời gian và địa điểm 

+ Thời gian:  7h00 - 21h15 ngày  23/9/2017.

+ Địa điểm tổ chức các hoạt động:Tại 2 cơ sở 1 và 2 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, trong đó:
 - Cơ sở 1 (704 Phan Đình Phùng) tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2017”.

- Cơ sở 2 (306 Duy Tân) tổ chức giao lưu thể thao giữa LHS Lào và sinh viên Việt Nam (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Kon Tum, trường Trung cấp nghề Kon Tum và trường Trung cấp y Kon Tum).

2.  Nội dung

- Hoạt động trang trí khuôn viên 2 cơ sở và chuẩn bị cơ sở vật chất (trước ngày 23/9/2017): Nhà trường phối hợp với Sở ngoại vụ Kon Tum tiến hành trang trí khuôn viên 2 cơ sở bằng băng rôn, pano. Mặt khác Nhà trường cung cấp Hội trường (350 chỗ ngồi) và hệ thống sân bãi (bóng đá và bóng chuyền) cho việc tổ chức các hoạt động. Các băng rôn, pano Hội Hữu nghị Việt - Lào phải cung cấp cho Nhà trường trước ngày 22/9/2017 để Nhà trường tiến hành trang trí khuôn viên và chuẩn bị sân khấu.

- Hoạt động giao lưu thể thao (7h00 - 16h30 ngày 23/9/2017):

+ Nhà trường thành lập 4 đội bóng để thi đấu bao gồm: bóng đá nam LHS Lào, bóng đá nam sinh viên Việt Nam, bóng chuyền nam nữ kết hợp LHS Lào và bóng chuyền nam nữ kết hợp sinh viên Việt Nam. Mỗi đội bóng sẽ có 10 cầu thủ và tiến hành tập luyện trước khi giải đấu diễn ra.

+ Các đội bóng sẽ chịu sự phân công bảng đấu, lịch thi đấu và điều hành của tổ trọng tài do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành.

Hoạt động giao lưu văn nghệ (19h15 - 21h15 ngày 23/9/2017):

+ Nhà trường đăng ký các tiết mục văn nghệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn nghệ thuật tỉnh.

+ Các tiết mục văn nghệ của Nhà trường biểu diễn trong đêm giao lưu sẽ chịu sắp xếp theo kịch bản của ban tổ chức chương trình.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Kinh phí tổ chức các hoạt động được hỗ trợ từ Hội hữu nghị Việt – Lào cho các tiết mục văn nghệ bao gồm chi phí thuê trang phục, thuê biên đạo, tập luyện và trang điểm với tổng kinh phí: 6.900.000 đồng (có bảng thống kê chi tiết kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng hành chính tổng hợp (HCTH)

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ Kon Tum, Hội Hữu nghị Việt - Lào để trang hoàng khuôn viên 2 cơ sở bằng băng rôn, pano.

- Cung cấp đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất hội trường nhà đa năng (cơ sở 1) và sân bãi, các loại bóng (cơ sở 2) để tổ chức các hoạt động.

- Làm công tác truyền thông các hoạt động của sự kiện (chụp hình và viết tin bài đăng website).

2. Phòng Công tác học sinh - sinh viên (CT HSSV)

- Phối hợp các trường thành lập các đội thi đấu và báo cáo về Hội Hữu nghị Việt – Lào, Sở Văn hóa, Thể theo và Du lịch.

- Thành lập 04 đội thi đấu của Nhà trường gồm: 1 đội bóng đá nam LHS Lào, 1 đội bóng đá nam sinh viên Việt Nam, 1 đội bóng chuyền nam nữ kết hợp LHS Lào và 1 đội bóng chuyền nam nữ kết hợp sinh viên Việt Nam.
- Đề xuất Nhà trường sử dụng sân bãi và tổ chức tập luyện tốt để thi đấu.

- Huy động sinh viên tham gia cổ vũ tất cả các hoạt động.

3. Đoàn thanh niên

- Đề xuất các tiết mục văn nghệ và tập luyện để biểu diễn đêm giao lưu văn nghệ.

- Phối hợp với phòng Công tác Học sinh - sinh viên huy động sinh viên tham gia cổ vũ các hoạt động.

4. Các đơn vị khác trực thuộc Phân hiệu

- Tham dự các chương trình nếu không có giờ dạy và làm việc hành chính.

- Giảng viên (giảng dạy các lớp có cầu thủ thi đấu) tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện và thi đấu.
 
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT Nội dung Thời gian
hoàn thành
Đơn vị
thực hiện
Đơn vị
phối hợp
1 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu bóng đá, bóng chuyền 22/9/2017 Phòng HCTH Sở VH, TT &DL
2 Hỗ trợ khánh tiết 2 cơ sở 23/9/2017 Phòng HCTH HHNVL
3 Hỗ trợ treo pano, băng rôn tại 2 cơ sở 22/9/2017 Phòng HCTH HHNVL
4 Liên hệ các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh thành lập các đội thi đấu và báo cáo về BTC 16/9/2017 Phòng CT HSSV Sở VH, TT &DL
5 Tổ chức các đội tập luyện 21/9/2017 Phòng CT HSSV Phòng HCTH
6 Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng 22/9/2017 Phòng HCTH Sở VH, TT &DL và Đoàn nghệ thuật tỉnh
7 Đề xuất các tiết mục văn nghệ, lập dự trù kinh phí và tập luyện 16/9/2017 Đoàn thanh niên Sở VH, TT &DL và Đoàn nghệ thuật tỉnh


Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 theo công văn đề nghị phối hợp của Hội Hữu nghị Việt – Lào, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.