UD-CK
Thông báo kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm học 2017 - 2018
 
Thông báo kiểm tra Tiếng Anh đầu vào năm học 2017 - 2018 (20/09/2017 10:36:09 AM)
 
 

Trường bố trí lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với các sinh viên khóa 11 và khóa 8, 9,10  như sau:

1. Đối tượng: (bắt buộc)

- Tất cả sinh viên khóa 11 (tuyển sinh năm 2017).

- Những sinh viên khóa 8, 9,10 chưa đạt trong lần kiểm tra đầu vào.

2. Yêu cầu:

- Sinh viên khóa 8, 9,10 phải đăng ký dự kiểm tra đầu vào tại phòng Kế hoạch – Tài chính đến trước ngày 26/9/2017.

- Khi dự kiểm tra phải mang theo CMND hoặc Thẻ Sinh Viên hoặc Giấy xác nhận của phòng Đào tạo cấp.

3. Nội dung và hình thức kiểm tra:

- 3 kỹ năng: Nghe, đọc và viết.

- Thời gian: 100 phút.

4. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13:30, thứ sáu ngày 06/10/2017.

- Địa điểm: cơ sở 1, 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum

Danh sách phòng thi sẽ công bố tại bảng thông báo và website: kontum.udn.vn vào ngày 30/9/2017