UD-CK

Với mong muốn tạo lập diễn đàn thông qua Hội thảo khoa học tập hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tư vấn cho chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam có những tham khảo nhất định, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển thương mại, đầu tư và thị trường phân phối nói riêng, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại Kon Tum cùng với Trường Đại học Thương Mại và Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đồng tổ chức: “Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối”.

 

 

Ngày 14,15/12/2018

Địa điểm: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Chương trình:

Ngày 14/12:  Hội thảo quốc tế

7h30-8h30:   Khai mạc Hội thảo

8h30-12h00: Báo cáo Phiên toàn thể

13h30-15h30: Báo cáo các Phiên 1 và 2

Phiên 1:

Chủ đề 1: Thị trường và hành vi của khách hàng trong thương mại và phân phối

Chủ đề 2: Kênh phân phối và mạng lưới thương mại, logistic

Phiên 2:

Chủ đề 3: Tác động của thể chế, chính sách, khung pháp lý và hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển ngành thương mại, phân phối Việt Nam

Chủ đề 4: Các mô hình kinh doanh thương mại và phân phối

16h00-17h00: Tổng kết - Bế mạc

17h30-20h00: Gala Dinner

 

Ngày 15/12: Tour tham quan (dự kiến Khu du lịch sinh thái Măng Đen)