UD-CK

Căn cứ công văn số 143/CĐĐHĐN-VP ngày 25/01/2019 của Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc chăm lo đời sống CBVC-NLĐ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nhiệm kỳ 2017-2022;

BCH Công đoàn Nhà trường tổ chức chương trình Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, cụ thể như sau:

 

1. Mục đích, ý nghĩa

 

- Tuyên truyền vận động CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”; vận động CBVC-NLĐ nghỉ tết đúng thời gian quy định;

- Tặng quà Tết cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Thăm hỏi, hỗ trợ cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

 

2. Thời gian, địa điểm, thành phần

 

- Thời gian: 15h00 ngày 25/01/2019 (nhằm thứ 6 ngày 20/12 âm lịch)

- Địa điểm: Sảnh tòa nhà 7 tầng.

- Thành phần: + Ban Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

 + BCH Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

 + BCH Công đoàn Bộ phận;

 + Toàn thể CBVC-NLĐ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

 

3. Nội dung

 

3.1. Gặp gỡ, giao lưu và tuyên truyền vận động CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”; vận động CBVC-NLĐ nghỉ tết đúng thời gian quy định.

3.2. Tặng quà Tết cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: BCH công đoàn tặng quà tết gồm 98 suất, trị giá 150.000 đồng/suất trích từ nguồn kinh phí của công đoàn.

3.3. Thay mặt BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ cho CBVC-NLĐ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 2 suất, 1000.000 đồng/suất.

3.4. Công bố và trao Quyết định kết nạp đoàn viên.

 

4. Phân công nhiệm vụ

TT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm

1

Kịch bản chương trình

Thành Ba

2

Dẫn chương trình

Kiều Vân

3

Chuẩn bị quà

Thùy Trang, Tú Trinh

4

Sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị âm thanh, treo phông

Phòng Hành chính tổng hợp

5

Bánh kẹo, nước, hạt dưa phục vụ buổi giao lưu

Thanh Thảo, Ngọc Ly, Bùi Thị Hạnh

6

Danh sách ký nhận quà

Ánh Bình

7

Thiết kế phông, truyền thông

Tổ truyền thông

8

Văn nghệ (3 tiết mục)

Quốc Hùng, Kiều Vân

9

Phụ trách các trò chơi

Anh Thư

 

5. Kinh phí tổ chức chương trình

Kinh phí để tổ chức chương trình được trích từ Quỹ công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Quà tết

Suất

98

150.000

14.700.000

2

Hạt dưa

kg

1

120.000

150.000

3

Bánh kẹo

 

 

 

500.000

4

Tổng

 

 

 

15.320.000

Trên đây là kế hoạch tổ chức gặp mặt CBVC-NLĐ của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đề nghị các đơn vị, bộ phận phối hợp hỗ trợ thực hiện thành công chương trình.

 

Xem chi tiết: Tại đây