UD-CK
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo mở lớp ôn thi, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học cho cán bộ, công chức viên chức và học viên sau đại học

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo mở lớp ôn thi, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học cho cán bộ, công chức viên chức và học viên sau đại học có nhu cầu, nội dung cụ thể như sau:

 

1. Chương trình học:

TT

Chương trình

Số tiết

Ghi chú

1

Tiếng Anh cấp độ A2; B1; B2; C1

(theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

120

 

2

Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014)

45

 

3

Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

(theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014)

60

 

 

2. Thời gian ôn tập, tổ chức thi:

- Học vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật hoặc lịch học có thể thay đổi theo nhu cầu của học viên;

- Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2019;

- Dự kiến ôn tập khi đăng ký đủ số lượng 50hv/lớp;

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ sau khi sau khi hoàn thành khóa ôn thi.

 

3. Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng –TP. Kon Tum.

- Điện thoại: 0260.2211348 – 0398396592 (gặp cô Bé)

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum rất hân hạnh nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức và cá nhân.