UD-CK
Tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp

Nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên và tạo ra một sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo, nghĩ ra ý tưởng khởi nghiệp cho chính mình. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dựa án khởi nghiệp nhằm tìm kiếm, chọn lọc, ươm mầm các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tham gia cuộc thi các cấp và có cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần để hiện thực hóa ý tưởng. Nhà trường thông báo về việc tổ chức tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên trong toàn Trường

 

2. Thời gian: Từ ngày 25/2/2019 đến 1/3/2019(Sáng:7h30 – 11h ;Chiều 13h – 17h)

 

3. Địa điểm: Tầng 2 Thư viện (nhà C) - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

4. Danh sách các lớp tham gia

Ngày

Buổi

Lớp

GV tham gia

 

25/2/2019

Sáng

K10TC, K10NH, K12TT, K12XD, K12KT

 - Cô Đặng Thi Ly

 - Thầy Hồ Ngọc Huy

 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Lợi

 - Khoa KT hỗ trợ 1 GV

 - Khoa KTNN và SP&DBĐH hỗ trợ 2 GV/Khoa

Chiều

K10TM, K12LK2

 - Cô Nguyễn Thị Minh Chi

 - Cô Phan Thị Thanh Trúc

 - Mỗi Khoa hỗ trợ 2 GV

26/2/2019

 

Sáng

K12DL, K12KN, K11PT, K10D, K10GT, K915D

 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Lợi

 - Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

 - Thầy Nguyễn Văn Linh

 - Khoa KT hỗ trợ 1 GV

 - Khoa KTNN và SP&DBĐH hỗ trợ 2 GV/Khoa

 

Chiều

K11QT, K12QT, K10KI

 - Cô Nguyễn Thị Minh Chi

 - Cô Phan Thị Thanh Trúc

 - Cô Vũ Thị Thương

 - Khoa KT hỗ trợ 1 GV

 - Khoa KTNN và SP&DBĐH hỗ trợ 2 GV/Khoa

27/2/2019

Sáng

K12PT, K12DL, K11LK1

 - Cô Lê Thị Bảo Yến

 - Cô Nguyễn Thị Trúc Phương

 - Mỗi Khoa hỗ trợ 2 GV

Chiều

 K10KT, K10KI, K11TT

 - Cô Đào Thị Ly Sa

 - Cô Mai Thị Thúy Diễm

 - Mỗi Khoa hỗ trợ 2 GV

28/2/2019

Sáng

K11GT, K11D, K11LK1

 - Cô Trần Thị Thanh Sang>

 - Cô Trương Thị Kiều Vân

 - Khoa SP&DBĐH hỗ trợ 1 GV

 - Khoa KTNN và KT hỗ trợ 2 GV/Khoa

Chiều

K12LK1, K11TM, K11DL, K11KN

 - Cô Phan Thị Thanh Trúc

 - Cô Trần Thị Thanh Sang

 - Mỗi Khoa hỗ trợ 2 GV

1/3/2019

Sáng

K10LK1, K11NH, K10KN

 - Cô Nguyễn Tố Như

 - Cô Nguyễn Thị Trúc Phương

 - Mỗi Khoa hỗ trợ 2 GV

 

5. Tổ chức thực hiện

- Phòng CTHSSV phối hợp với GV tập huấn quản lý sinh viên tham gia tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp trong thời gian từ 25/2/2019 đến 1/3/2019 tại Tầng 2 - Thư viện (nhà C).

- Các Khoa phân công GV không có tiết dạy tham gia hỗ trợ các cá nhân/nhóm xây dựng và hoàn thiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

- GV có tiết dạy ở các lớp được phân công tham gia tuần sinh hoạt ngoại khóa có trách nhiệm hướng dẫn SV xuống tầng 2 thư viện và chia lớp thành mỗi nhóm 6-8 SV, đồng thời giám sát, quản lý SV trong cả buổi ngoại khóa.

- Tổ thư viện bố trí không gian để cho SV và GV có thể ngồi trao đổi, thảo luận.

- Tổ QLKH tổ chức, kiểm tra và giám sát việc thực hiện tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

- Ban cán sự các lớp thông báo đầy đủ thông tin về tuần sinh hoạt ngoại khóa tìm kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp tới tất cả các sinh viên nắm bắt và tham dự.

 

Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ qua điện thoại: 0935594279.

Email: khhtqt@kontum.udn.vn

Thông tin chi tiết: Tại đây