UD-CK

I. MỤC ĐÍCH
Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên các ngành Sư phạm tại Phân hiệunói riêng và sinh viên các ngành khác trong nhà trường nói chung; hình thành kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, đánh giá khả năng, trình độ nhận thức và trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm và ý thức nghề nghiệp.
Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy lòng đam mê và tình yêu nghề của những giáo viên tương lai, qua đó tạo động lực để họ cố gắng rèn luyệnnâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tự tin trong nghề.
Cuộc thi cũng là cơ hội để sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng cần thiếtcho nghề giáo trong tương lai.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

2.1. Đối tượng tham gia

Sinh viên đang học hệchính quy ở Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

2.2. Thời gian

- Đăng ký dự thi: từ ngày 09/10/2017 đến ngày 16/10/2017.

- Thi vòng loại  : 8h00 ngày 04/11/2017.

- Thi chung kết: 8h00 ngày 18/11/2017.

III. NỘI DUNG
3.1. Đăng ký dự thi: Thí sinh gửi đăng ký tới địa chỉ email của Khoa Sư phạm và Dự bị đại học: supham_dubidh@googlegroups.com. Đăng ký dự thi có đầy đủ các thông tin: Họ & tên, lớp, số điện thoại liên hệ và email.

3.2.Tổ chức cuộc thi
Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng như sau:

- Vòng 1:

 + Thí sinh chuẩn bị nội dung giáo án và giảng thử trước hội đồng chuyên môn trong thời gian 30 phút. Khuyến khích sinh viên chọn giảng viên hướng dẫn chuyên môn (là giảng viên thuộc tất cả các Khoa trong nhà trường.). Sinh viên có thể trực tiếp liên hệ giảng viên hướng dẫn hoặc đề nghị BTC liên hệ giúp.
 + Thời gian chuẩn bị giáo án từ ngày công bố danh sách dự thi (ngày 17/10/2017) đến hết ngày 03/11/2017.
 + Địa điểm thi: tại giảng đường, có người học tham gia. Thí sinh chủ động mời bạn bè làm người học theo ý tưởng giảng dạy của mình.
 + Thời gian thi sơ loại: 8g00 ngày 04/11/2017.

- Vòng 2:Thí sinh được chọn ở vòng sơ loại tiếp tục dự thi vòng chung kết. Thí sinh giảng tại lớp có người học (người học do BTC lựa chọn). Trong vòng chung kết, ngoài tiêu chí giảng dạy, thí sinh còn phải giải quyết các tình huống sư phạm do BTC đặt ra.

- Thời gian thi chung kết: 8g00 ngày 18/11/2017.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Thí sinh có số điểm cao nhất sẽ đoạt các giải nhất, nhì và ba theo thứ tự. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

Giải nhất 1.500.000 đ + Giấy chứng nhận
Giải nhì 1.200.000 đ +Giấy chứng nhận
Giải ba 1.000.000 đ+ Giấy chứng nhận
Tổng 3.700.000đ

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tiến độ thực hiện của cuộc thi được chi tiết dưới bảng sau:

07/10/2017 Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc thi
08- 16/10/2017 Thông báo kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến toàn thể sinh viên.
17/10/2017 - 03/11/2017 SV chuẩn bị giáo án.
04/11/2017 Thi sơ loại
05- 17/11/2017  SV chuẩn bị giáo án.
18/11/2017 Thi chung kết + trao giải.