UD-CK
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC PHÁP

Ngành: Thạc sĩ ngành Toán Bảo mật và Tin Bảo mật

Trường: Đại học Limoges, Cộng hòa Pháp

Số lượng: 10 suất

Giá trị học bổng: Toàn phần, học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm, vé máy bay…

Điều kiện: Dưới 30 tuổi và không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Thời hạn nộp hồ sơ: 18h00 ngày 20 tháng 03 năm 2019

Thông tin chi tiết, xem tại đây