UD-CK
Messy University là trường đại học lớn thứ hai tại New Zealand với hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Học bổng dành cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Messy.

Messy University là trường đại học lớn thứ hai tại New Zealand với hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Học bổng dành cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Messy, thông tin chi tiết như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 01.05.2019

Bậc học: Đại học và sau đại học

Ngành học: Tất cả các ngành học nằm trong chương trình đào tạo của Trường Messy

Giá trị học bổng:         

                                   + Tối đa NZD $20.000 dành cho chương trình học 4 năm bậc đại học

                                   + Tối đa NZD $10.000 dành cho chương trình học 2 năm bậc sau đại học

 

Điều kiện:

     - Sinh viên không có quốc tịch New Zealand hay Úc

     - Sinh viên lần đầu tiên ứng tuyển chương trình học bổng của Trường đại học Messy

Thông tin học bổng xem tại đây