UD-CK
KAAD (The Catholic Academic Exchange Service) là tổ chức học bổng của Giáo hội Công giáo Đức dành cho sinh viên sau đại học và các nhà khoa học từ các quốc gia đang phát triển muốn theo đuổi chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hay thực hiện ...

KAAD (The Catholic Academic Exchange Service) là tổ chức học bổng của Giáo hội Công giáo Đức dành cho sinh viên sau đại học và các nhà khoa học từ các quốc gia đang phát triển muốn theo đuổi chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hay thực hiện các dự án nghiên cứu (2 – 6 tháng) tại Đức, thông tin học bổng như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 15.01 (Kết quả vào tháng 3) và 30.06 (Kết quả vào tháng 9)

Bậc học: Thạc sĩ, tiến sĩ hay thực hiện các dự án nghiên cứu ngắn hạn (2 – 6 tháng) tại các Trường đại học ở Đức

Ngành học: Không có quy định cụ thể, nhưng ưu tiên liên quan đến những ngành học có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia ứng viên

Quốc gia: Ứng viên là công dân các quốc đang phát triển hoặc các quốc gia có nền kinh tế mới nổi thuộc Châu Phi, Châu A, Trung Đông hay Mỹ Latinh

Yêu cầu: Ứng viên biết tiếng Đức hoặc được học một khóa học tiếng 6 tháng tại Đức do KAAD tài trợ, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về tiếng Anh để hoàn thành khóa học và nghiên cứu tại Đức.

Thông tin học bổng xem tại đây: