UD-CK
TT DANH SÁCH LỚP THỜI GIAN PHÒNG
 HỌC
CÁN BỘ DẠY
1 Danh sách 1
Xem tại đây
Đơn vị ngoài, K10TH, K11LK, K713KI, K713LHV.KT, K713QT, K814DL, K814KI, K814KT, K814KX Cả ngày thứ 7
và chủ nhật
Lịch khai giảng: 15/10/2017
PM1 Nguyễn Thành Ba
2 Danh sách 2
Xem tại đây
K814LK1, K814LK2, K814QT, K814TH Thứ 2, thứ 4, thứ 6
Lịch khai giảng 11/10/2017
PM2  Đặng Thị Kim Ngân
3 Danh sách 3
Xem tại đây
K915LK2, K915QT, K915ST, K915TH, K915TM Thứ 2, thứ 4, thứ 6
Lịch khai giảng 11/10/2017
PM1  Lê Thị Bảo Yến