UD-CK
Harvard là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 1636 cấp học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế, ưu tiên ứng cử viên gốc Lebanon

Harvard là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 1636 cấp học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế, ưu tiên ứng cử viên gốc Lebanon, thông tin học bổng cụ thể như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

Chương trình học: MBA

Giá trị học bổng: US$ 95.000

Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

Thông tin học bổng có thể xem tại đây