UD-CK

Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology – AIT) cấp Học bổng HM King và và HM Queen dành cho sinh viên quốc tịch Thái Lan hoặc các quốc tịch khác trong khu vực Châu Á. Học bổng toàn phần sẽ được trao cho toàn bộ thời gian của chương trình thạc sĩ 22 tháng, thông tin học bổng như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ: 31.3.2019

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: King’s Scholarship – Bất kỳ ngành học thuộc chương trình đào tạo của Trường Kỹ thuật và Công nghệ (School of Engineering and Technology – SET) và Trường Quản lý (School of Management – SOM); Queen’s Scholarship – Các lĩnh vực liên quan đến môi trường được đào tạo bởi Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển (School of Envirnoment, Resources and Development – SERD) thuộc Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology – AIT)

Giá trị học bổng: Bao gồm học phí, chỗ ở và sinh hoạt phí

Quốc gia: Công dân thuộc các nước Châu Á

Yêu cầu về ngoại ngữ: IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550 hoặc tương đương

Thông tin học bổng xem chi tiết tại đây