UD-CK

Căn cứ Công văn 6977/BGDĐT-GDĐH ngày 19/10/2012 về Chính sách đặc thù trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng cho các tỉnh/ thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Căn cứ Điểm b, Khoản 3, điều 17 Quy chế tuyển sinh năm 2017 về việc học bổ sung kiến thức 1 kỳ đối với thí sinh có điểm xét tuyển thấp hơn 0.5 điểm so với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Phòng Đào tạo thông báo lịch học lớp K11-BT, sinh viên theo dõi dưới đây:
 
Xem Danh sách lớp: tại đây

Xem Lịch học: tại đây

Xem Thông báo đóng học phí: tại đây
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 
- Tổ tuyển sinh - Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP. kon Tum, tỉnh kon Tum.
- Điện thoại: 0260.6509.559