UD-CK
Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 65 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ và 5 sinh viên theo chương trình Đại ...

Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 65 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ và 5 sinh viên theo chương trình Đại Học tại một trong 16 trường Đại học tại Indonesia.

 

 

Tất cả khóa học sẽ được giảng bằng tiếng Indonesia. Thời gian tối đa cho học bổng là 3 năm (36 tháng) cho chương trình Cao học và 05 năm (60 tháng) cho chương trình Đại học bao gồm 1 năm (12 tháng) cho Khóa học tiếng Indonesia.

 

Học bổng bao gồm tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi, trợ cấp ổn định chỗ ở, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp nghiên cứu, trợ cấp sách và bảo hiểm sức khỏe.

 

Các giấy tờ phải được gửi tới Đại sứ quán Indonesia trước ngày 05 tháng 4 năm 2019 để nhận được thư giới thiệu của Đại sứ quán!

 

Link học bổng: http://www.knb.ristekdikti.go.id/