UD-CK
Viện nghiên cứu nâng cao về tính bền vững của Đại học Liên hợp quốc (The United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability – UNU-IAS) tại Nhật Bản cấp học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi chương trình Tiến ...

Viện nghiên cứu nâng cao về tính bền vững của Đại học Liên hợp quốc (The United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability – UNU-IAS) tại Nhật Bản cấp học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi chương trình Tiến sĩ về Khoa học bền vững. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: 19.4.2019

Bậc học: Tiến sĩ tại Đại học Liên hợp quốc (Nhật Bản)

Lĩnh vực: Khoa học bền vững

Giá trị học bổng: Miễn học phí và sinh hoạt phí 120.000 JPY/tháng, phí đi lại, bảo hiểm và visa – sinh viên tự trang trải

Yêu cầu về ngoại ngữ: TOEFL 600 – Paper-Based Testing (PBT) hay TOEFL 100 – Internet-Based Testing (IBT) hay IELTS 7.0 – Academic format

Chi tiết học bổng xem tại đây