UD-CK
Trường Đại học Westminster cấp học bổng cho sinh viên các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ thuộc các nhóm ngành Thiết kế, sáng tạo và công nghệ kỹ thuật số.

Trường Đại học Westminster cấp học bổng cho sinh viên các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ thuộc các nhóm ngành Thiết kế, sáng tạo và công nghệ kỹ thuật số. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

Bậc học: Thạc sĩ

Giá trị học bổng: Toàn phần, bao gồm học phí, nhà ở và sinh hoạt phí, chi phí đi lại

Số lượng học bổng: 1

Chi tiết học bổng xem tại đây