UD-CK
Giải thưởng uy tín Strathclyde Prestige Award

Thông tin học bổng cụ thể như sau:

Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

Bậc học: Sau đại học

Giá trị giải thưởng: £5.000

Quốc gia: Burma (Myanmar), Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Channel Islands, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Congo (Democratic Republic), Costa Rica, Cuba, Cyprus (Non-European Union), Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Vietnam

Chi tiết học bổng xem tại đây