UD-CK
Trường Kinh doanh, Đại học Durham – một trong những trường Đại học danh tiếng trên thế giới cấp học bổng Dean’s Scholarship dành cho các ứng viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc có nguyện vọng theo đuôi chương trình Thạc sĩ

Trường Kinh doanh, Đại học Durham – một trong những trường Đại học danh tiếng trên thế giới cấp học bổng Dean’s Scholarship dành cho các ứng viên có thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc có nguyện vọng theo đuôi chương trình Thạc sĩ. Thông tin học bổng cụ thể như sau:


Hạn nộp hồ sơ: 31.05.2019

 

Bậc học: Thạc sĩ

 

Ngành học: Theo chương trình đào tạo của Trường Kinh doanh, Đại học Durham

 

Giá trị giải thưởng: 50% học phí (có thể lên đến £12.500)

 

Chi tiết học bổng xem tại đây