UD-CK
Trường ĐH Tsukuba có chương trình nghiên cứu hè thường niên với nhiều dự án nghiên cứu thuộc ngành Khoa học y tế và Khoa học môi trường và đời sống dành cho sinh viên Đại học (từ năm 2 trở lên), và sau Đại học.

 

 

Trường ĐH Tsukuba có chương trình nghiên cứu hè thường niên với nhiều dự án nghiên cứu thuộc ngành Khoa học y tế và Khoa học môi trường và đời sống dành cho sinh viên Đại học (từ năm 2 trở lên), và sau Đại học.


Yêu cầu: Điểm GPA từ 3.0/4.0 trở lên hoặc cao hơn 75%.


Thời gian diễn ra chương trình: 16/07 – 26/07/2019


Topic nghiên cứu: có 22 topics thuộc lĩnh vực Khoa học y tế và 8 topics thuộc lĩnh vực Khoa học môi trường và đời sống.


Giai đoạn nộp hồ sơ: từ 01/04 – 15/04


Đối với các năm trước, chi phí tham gia chương trình và chỗ ở được chi trả bởi trường Tsukuba, và có một số học bổng về chi phí đi lại được trao.


Các bạn tìm hiểu thông tin chi tiết tại website của trường tại đây