UD-CK

Căn cứ vào kế hoạch số 767/KH-PHKT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, hội thảo quốc gia “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 25/5/2019.

 

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị cho hội thảo được chu toàn, Ban tổ chức hội thảo quyết định dời thời gian tổ chức hội thảo trên, cụ thể như sau:

 

- Thời gian: ngày 07/06/2019.

- Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 

Kính mong quý đại biểu thông cảm và sắp xếp thời gian quý báu để tham dự Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

Xem chi tiết tại đây