UD-CK
Tọa lạc tại Đức, Đại học Jacobs – một trường dân lập duy nhất ở Châu Âu đào tạocác chương trình nghiên cứu toàn diện câp học bổng cho sinh viên chưa tốt nghiệp có nguyện vọng học tập tại Đức

Tọa lạc tại Đức, Đại học Jacobs – một trường dân lập duy nhất ở Châu Âu đào tạocác chương trình nghiên cứu toàn diện câp học bổng cho sinh viên chưa tốt nghiệp có nguyện vọng học tập tại Đức, thông tin cụ thể như sau:


Bậc học: Sinh viên Đại học chưa tốt nghiệp


Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí


Số lượng học bổng: 05


Thời hạn nộp hồ sơ: 01.5.2019


Ngôn ngữ học: Tiếng Anh


Thông tin học bổng có thể xem tại đây