UD-CK
Là một tổ chức tư nhân chuyên tài trợ hoạt động nghiên cứu lớn nhất tại Đức, Quỹ Volkswagen cấp học bổng học bổng dành cho các nhà nghiên cứu trẻ quốc tế thuộc tất cả các chuyên ngành khác nhau

Là một tổ chức tư nhân chuyên tài trợ hoạt động nghiên cứu lớn nhất tại Đức, Quỹ Volkswagen cấp học bổng học bổng dành cho các nhà nghiên cứu trẻ quốc tế thuộc tất cả các chuyên ngành khác nhau, thông tin cụ thể như sau:


Bậc học: Tiến sĩ


Giá trị học bổng: Có thể lên đến 1,000,000 Euro


Số lượng học bổng: 10 – 15


Thời hạn nộp hồ sơ: 10.10.2019


Ngôn ngữ: Tiếng Anh


Thông tin chi tiết có thể xem tại đây