UD-CK
Nhằm tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết sâu rộng về gia đình, hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng chống bạo lực trong gia đình, khơi dậy tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng giữa những mối quan hệ trong gia đình, Công đoàn ...

Nhằm tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết sâu rộng về gia đình, hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng chống bạo lực trong gia đình, khơi dậy tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng giữa những mối quan hệ trong gia đình, Công đoàn Nhà trường tổ chức cuộc thi viết về "Gia đình tôi",cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng dự thi: là đoàn viên công đoàn, người lao động trong Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum quan tâm tới chủ đề này, tự nguyện tham gia và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.

 

 2. Nội dung

Nội dung bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, là những câu chuyện xoay quanh vấn đề của đời sống thường nhật của gia đình thời nay (cách ứng xử của các thành viên, các thế hệ với nhau; những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của xã hội vào trong gia đình, đời sống hôn nhân,…) Bài dự thi có nội dung phù hợp, đề cao, tôn vinh và biết ơn những giá trị đạo đức, truyền thống trong cuộc sống hiện đại của gia đình Việt Nam.

 

3. Hình thức

Bài dự thi là các bài viết văn xuôi bằng tiếng Việt có dấu, được thể hiện dưới hình thức bút ký, hồi ký, nhật ký, thư hoặc phóng sự…. bài dự thi không được viết tắt và sử dụng tiếng lóng, dung lượng bài thi từ 1000 đến 1200 từ. 

 

4.Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 20/6/2019

- Bài dự thi gửi về Văn phòng công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum H304 hoặc gửi gửi vào địa chỉ email: congdoan@kontum.udn.vn. 

- Công bố kết quả và trao giải vào ngày 28/6/2019.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây