UD-CK
Trường Đại học Curtin cấp học bổng Inspiring Innovation Scholarship dành cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tập tại Úc

Trường Đại học Curtin cấp học bổng Inspiring Innovation Scholarship dành cho các bạn sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tập tại Úc, thông tin cụ thể như sau:

Bậc học: Đại học hoặc Sau đại học


Chuyên ngành: Kinh doanh và Luật, Khoa học sức khỏe, Nhân văn


Giá trị học bổng: $1,000


Thời hạn nộp hồ sơ: 01.11.2019


Ngôn ngữ học: Tiếng Anh


Xem chi tiết học bổng tại đây