UD-CK
Trường Đại học Birmingham cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình thạc sĩ thuộc lĩnh vực Địa chất Thủy văn tại Anh

Trường Đại học Birmingham cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo đuổi chương trình thạc sĩ thuộc lĩnh vực Địa chất Thủy văn tại Anh, thông tin chi tiết như sau:


Bậc học: Thạc sĩ


Chuyên ngành: Địa chất thủy văn


Giá trị học bổng: £21,690


Thời hạn nộp hồ sơ: 17.8.2019


Yêu cầu ngoại ngữ: Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL


Thông tin học bổng xem tại đây