UD-CK

Đại học Đà Nẵng thông báo về lịch tập huấn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo công văn 105.

 

Xem tại đây

 

Tin Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN