UD-CK
Kết quả kỳ thi sau đại học khoa 36.

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 36, thi ngày 02, 03 và 04 tháng 12 năm 2017 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây.(file đính kèm)

- Điểm trúng tuyển: cập nhật sau.

- Danh sách trúng tuyển: cập nhật sau.