UD-CK
Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2019: "TƯ VẤN ĐỔI TRƯỜNG, ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN"

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích
Cung cấp thông tin tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nhằm tư vấn đổi ngành, đổi nguyện vọng xét tuyển cho các em học sinh vừa dự thi THPT Quốc gia năm 2019.
1.2. Yêu cầu
Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để thực hiện tốt buổi livestream.


2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
2.1. Thời gian: Từ 16-17h30 ngày 20/07/2019
2.2. Địa điểm: Sảnh tòa nhà H - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum.


3. NỘI DUNG
3.1. Chủ đề: TƯ VẤN ĐỔI TRƯỜNG, ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
3.2. Chương trình:
- Giới thiệu khách mời;
- Giới thiệu phương thức tuyển sinh năm 2019 của Đại học Đà Nẵng nói chung, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và các trường thành viên;
- Tư vấn đổi trường, đổi nguyện vọng xét tuyển cho các em học sinh
- Giới thiệu các chính sách ưu đãi trong tuyển sinh;
- Xu hướng ngành nghề trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay;
- Giao lưu, trả lời trực tiếp các câu hỏi của người xem livestream.


4. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban Giám đốc;
- Trưởng phó các Phòng, Khoa, Tổ
- Các thành viên tổ Tư vấn tuyển sinh, chuyên viên, giảng viên hỗ trợ tuyển sinh;
- Khách mời.