UD-CK
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 THEO HÌNH THỨC XÉT THPT QUỐC GIA VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - CƠ SỞ TẠI KON TUM NĂM 2019