UD-CK
Nhà trường thông báo kết quả cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”

Căn cứ Kế hoạch số: 446/KH-PHKT, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về việc tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”;

Căn cứ Thông báo số: 450/TB-PHKT, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về việc tổ chức cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”;

Căn cứ Kế hoạch số: 435/KH-PHKT, ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện cho lưu học sinh năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo tại vòng sơ loại;

Nhà trường thông báo kết quả cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”, cụ thể như sau:

 

1. Số đội tham gia dự thi: 11 đội

 

2. Kết quả: 

- 01 Đội được chọn tham gia dự thi vòng sơ khảo ngày 18/10/2019 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế: Nalayao Mitdi - lớp K10QT.

- 03 đội có số điểm cao sẽ được đặc cách vào vòng 2 của Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh tổ chức năm sau: Sim Lihour - lớp K12LK2, Chhien Sophea + Serng Chetra – lớp K12TT, Syhapanya Pađith – lớp K19NH.

3. Các đội tham gia dự thi vòng sơ loại sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của Nhà trường.

Trên đây là Thông báo kết quả cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019”. Mọi thắc mắc xin liên hệ về Phòng Công tác HSSV hoặc qua số điện thoại: 0260.628.772.