UD-CK
Đại học Đà Nẵng thông báo với toàn thể sinh viên về chương trình học bổng Invest Your Talent in Italy (IYT). IYT là Chương trình do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia xúc tiến phối hợp với Cơ quan thương mại Ý (ITA) và Uni-Italia với ...

Invest Your Talent in Italy mang tới cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội phát triển kỹ năng thông qua các Chương trình đào tạo Thạc sĩ và Sau Đại học bằng tiếng Anh hướng tới phát triển kỹ năng học tập, kỹ thuật và chuyên môn.

On-the-job training: Đào tạo nghề ngay tại các công ty lớn hàng đầu của Ý trong thời gian học,  giúp nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp của sinh viên trong tương lai.

Scholarships and student support services: các dịch vụ trợ giúp sinh viên và tư vấn chương trình học bổng sẽ hỗ trợ sinh viên trong suốt thời gian sinh viên ở Ý.

Thủ tục nhập học: yêu cầu chung là đã tốt nghiệp bằng Đại học (từ 3 hoặc 4 năm) và một bằng cấp/chứng chỉ cao nhất về tiếng Anh; ngoài ra mỗi khóa học sẽ có yêu cầu cụ thể về thủ tục hành chính.

 Thời hạn:  trước ngày 28/2/2018 thông qua trang web của Chương trình:
 http://investyourtalentapplication.esteri.it

Kết quả sẽ được thông báo từ ngày 30/4/2018.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

www.postgradinitaly.esteri.it

http://investyourtalentapplication.esteri.it

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN