UD-CK

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019, như sau:


I.    Thời gian và thủ tục đăng ký nhận bằng 
+ Danh sách nhận bằng (file đính kèm)
+ Thời gian đăng ký: bắt đầu từ ngày 24/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
+ Yêu cầu: Tất cả sinh viên về dự Lễ nhận bằng tốt nghiệp đều phải:
- Hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định;
- Hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo;
- Đăng ký nhận bằng (mang theo Chứng minh nhân dân) tại Phòng Đào tạo;
- Đóng lệ phí tại tổ Tài vụ;
- Nhận lễ phục tại Phòng Hành chính.


II. Lễ trao bằng tốt nghiệp
+ Địa điểm: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
+ Nội dung: Thứ 7, ngày 02 tháng 11 năm 2019;
- 13h30 đến 14h00: tất cả sinh viên đã đăng ký nhận bằng tập trung tại Hội trường C mặc đồng phục cử nhân, ổn định chỗ ngồi theo danh sách nhận bằng;
- 14h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp.


Lưu ý: Sinh viên trang phục chỉnh tề, đến đúng giờ, làm thủ tục đăng ký, tham gia tập dượt và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.