UD-CK
Được sự tài trợ của chính phủ Úc theo chương trình Aus4skills dành cho dự án “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum”, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với tổ Anh Văn mở ...

Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Nâng cao trình độ tiếng Anh của giảng viên nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

2. Thời gian khai giảng:8h00 ngày 10/01/2018

3. Địa điểm:Giảng đường A10

4. Giảng viên

- ThS. Đỗ Anh Tuấn

- ThS. Trần Thị Kim Dung

- ThS. Trương Thị Kiều Vân

- Giáo viên nước ngoài dạy Speaking

5. Nội dung và lịch học

Lớp (dự kiến) Giờ Ngày Ghi chú
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu 8h00 – 11h00 Thứ 2* và thứ 4 Ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá đầu vào và thảo luận với học viên để xác định trình độ giảng dạy phù hợp
Lớp A2/B1 8h00 – 11h00 Thứ 3* và thứ 5
*Bắt đầu từ tuần 3, tuần 2 chỉ học buổi thứ 4 và thứ 5  

 

Ban tổ chức sẽ mời giáo viên nước ngoài dạy Speaking một số buổi xen kẻ trong chương trình học của các lớp.

1. Quyền lợi của học viên

- Được nhà trường tạo điều kiện để tham gia lớp học.

- Được học tập theo chương trình chuẩn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, bởi giáo viên nước ngoài và giảng viên Việt Nam được đào tạo tiếng Anh tại Úc.

- Được phát tài liệu miễn phí,

- Được cung cấp bữa lỡ và cơm trưa cho mỗi buổi học.

2. Trách nhiệm của học viên

Tham gia đầy đủ và tích cực các buổi học
Ban tổ chức kính thông báo và mời tất cả giảng viên nhà trường đăng kí tham gia lớp học. Đăng kí qua email khhtqt@kontum.udn.vn, hoặc liên hệ phòng KH&HTQT qua số điện thoại 02603919997.
Hạn đăng ký trước 11h ngày 09/01/2018. 
Trân trọng./.